Utskriftsdatum: 19 February 2020

Elrådgivning

Konsumenternas elrådgivningsbyrå ger vägledning och information om rättigheter och skyldigheter på elmarknaden. Här kan man få opartisk information om elleverantörernas och nätägarnas tjänster. Det kan gälla prissättning, elräkningar, avtalsvillkor, ersättning vid elavbrott med mera.
Allmän information ges per telefon: 08-450 92 92, måndag-fredag kl 9-12 eller genom byråns webbplats.

Under ” Mer information ” hittar du länkar till ännu mer information.

 

El från vind Foto: Gunnar Thernström


Foto: Gunnar Thernström