Utskriftsdatum: 05 June 2020

Eldningsförbudet hävs i Borgholms kommun

Länsstyrelsen i Kalmar län har i samråd med de aktuella kommunerna beslutat att häva eldningsförbudet som gällt sedan den 7 juni.

Vädret under de senaste dagarna har resulterat i att brandrisken har minskat. Det innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus i Borgholms kommun från och med torsdagen den 13 juni klockan 12.00.

Däremot uppmanas allmänheten fortsättningsvis till försiktighet i samband med eldning utomhus.