Utskriftsdatum: 12 July 2020

Eldningsförbud gäller i Borgholms kommun

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från 2020-06-30 kl 12:00 och gäller tillsvidare.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Borgholms kommun.

Borgholms kommun har fattat beslutet med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.