Utskriftsdatum: 16 September 2021

Eldningsförbud upphävt

05 augusti 2021

Eldningsförbudet hävdes fredag den 6 augusti klockan 12:00.

Anledningen till att eldningsförbudet upphävdes är minskade brandriskvärden. Lokalt kan det förekomma högre brandriskvärden. Därför är det viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktig vid eldning i skog och mark. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte.

Länsstyrelsen och länets kommuner följer brandriskutvecklingen dag-för-dag för att se om det finns anledning att justera behovet av eldningsförbud. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.

Hoppa till innehåll