Utskriftsdatum: 13 November 2019

Eldningsförbud upphävs

Från klockan 12.00 idag den 19 juli upphävs eldningsförbudet för delar av i Kalmar län. Eldningsförbud råder fortsatt i Emmaboda, Torsås och Nybro kommun. I länets övriga kommuner upphävs eldningsförbudet.

Det är fortfarande viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktiga vid eldning i skog och mark. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte.
Länsstyrelsen och länets kommuner följer brandriskutvecklingen dag-för-dag för att se om det finns anledning att justera behovet av eldningsförbud. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.
Beslutet om att upphäva eldningsförbudet i delar av Kalmar län har fattats av Länsstyrelsen i samråd med kommunerna.