Kontakta oss

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Publicerat 10 december 2013

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare.

  • Alla elever erbjuds hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7, där vi ser till elevernas hälsa och lärandemiljö.
  • Elevhälsans medicinska insats erbjuder eleverna vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • Vid behov erbjuds eleverna kontakt med skolläkare för medicinsk bedömning.
  • Elevhälsans medicinska insats utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.
Hoppa till innehåll