Utskriftsdatum: 25 September 2020

En aktiv fritid

Fritiden är en stor del av människors liv. Alla ska erbjudas förutsättningar för en stimulerande fritid. Detta ska ske i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Borgholm har ett rikt föreningsliv som vuxit fram genom framsynta och engagerade människors arbete. Välkommen att delta!

I Borgholms kommun satsas stort på aktiviteter för alla – i fokus är seniorjympa, spännande och moderna lekplatser, padel, utegym och att skapa cykelleder.