Utskriftsdatum: 25 January 2021

En aktiv fritid

Borgholm har ett rikt föreningsliv som vuxit fram genom framsynta och engagerade människors arbete.  Alla ska erbjudas förutsättningar för en stimulerande fritid. Detta sker i samverkan mellan kommunen och föreningslivet.  Välkommen att delta!

I Borgholms kommun satsas stort på aktiviteter för alla – i fokus är seniorjympa, spännande och moderna lekplatser, padel, utegym och nya cykelleder.