Utskriftsdatum: 12 July 2020

En attraktiv och spännande skola – ett lyft för norra Öland

På onsdagen, den 24 juni, godkände kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott den programskiss för nya Åkerboskolan som fastighetsavdelningen, Atrio arkitekter och skolpersonal från Åkerboskolan arbetat fram. Nu kan arbetet med projektering sätta igång.

”Det känns jättebra och vi är stolta, det här blir en attraktiv och spännande skola som kommer att lyfta Löttorp och norra Öland. Det blir en skola som kommer att signalera något nytt, säger fastighetsstrateg Maria Drott och fortsätter:

”Vi har haft ett nära samarbete med skolpersonal och fackliga företrädare och arbetet har fungerat jättebra. Vi har också en duktig arkitekt som har hittat fina lösningar.

Hon beskriver den nya Åkerboskolan som en modern skola som innehåller allt vad en skola för förskoleklass till årskurs nio behöver idag. Den nya huvudbyggnaden vetter ut mot Löttorpsvägen vilket gör skolan mer välkomnande och tillgänglig. I huvudbyggnaden finns kök, matsal, bibliotek, arbetsrum, administration och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil.

”Det bli en skola med varierade ytor och spännande arkitektur. Det kommer bland annat att finnas en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden. I matsalen kommer vi jobba med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål”, berättar Maria Drott.

Skolan byggs större än vad elevantalet kräver men den servar inte bara skolans behov. Storköket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat. Biblioteket med ”meröppet” blir tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård och kulturskola blir tillgängliga utöver skolans öppettider.

Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. I byggnaderna finns även ett torg med arbetsplatser under ett takfönster där ljuset kan flöda in.

”Vi ser fram emot en toppmodern skola för våra barn och ungdomar på nordligaste Öland. Det är oerhört glädjande, med tanke på branden att vi kan prestera det här”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

”Åkerboskolan har duktiga elever och lärare och därför höga meritvärden. Skolan ligger i den absoluta toppen i Kalmar län och även i hela landet. Den nya skolan ger en bättre studiemiljö och förutsättningar för elevernas och skolpersonalens framtida arbete och trivsel. Förhoppningen är också att den nya fina skolan ska bidra till fortsatt fina resultat för eleverna och utvecklingen på norra Öland”.

Det nya biblioteket kommer att husera i huvudbyggnaden som vetter ut mot Löttorpsvägen och gör det mer tillgängligt för alla. Biblioteket som flyttar lämnar plats för fritidsgård, musiksal och kulturskola som här får gemensamma ombyggda lokaler vilket skapar stora samarbetsmöjligheter.

”Vi hoppas att den nya skolan ska bli en motor och en tillgång för hela samhället. Med biblioteket och matsalen blir det här en fin mötesplats med möjligheter till föreläsningar, studiecirklar, utställningar och mycket annat som kan vara till glädje för hela samhället och norra Öland”, säger Ilko Corkovic.

Byggtiden beräknas ta från ett år upp till ett och ett halvt år och kommer troligtvis göras i etapper. Arbetet förväntas kunna sätta igång första kvartalet 2021. De befintliga byggnaderna ska behållas under hela byggprocessen.

Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Skolan kommer även innehålla en byggnad för fritidsgård, musiksal och kulturskola. Den sammanlagda byggytan ligger på 3440 kvadratmeter.