Utskriftsdatum: 23 January 2021

En omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad Covid-19

Borgholms kommun har ytterligare en omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad Covid-19.

Extra försiktighetsåtgärder är vidtagna.

Den omsorgstagare som tidigare fått Covid-19 bekräftat är nu friskförklarad.

Kommunen publicerar inte namn eller område av hänsyn till den personliga integriteten.

Vi har i övrigt inga nya fall av Corona/covid-19 i kommunens verksamheter.