Enkät om pandemins effekter

28 maj 2021

Borgholms kommun genomför nu en undersökning för att få reda på hur vi kan arbeta vidare efter pandemin. Enkäten tar bara ett par minuter att göra.

Rapporter visar att det är många som lider av pandemins effekter; bland annat äldre, som har blivit isolerade och tonåringar vars idrotts- och kulturutövande, skolgång och umgänge har påverkats. Kommunen vill ta ansvar för att lindra effekterna och underlätta en övergång till en mer normal situation, efter pandemin. Det kan handla om att skapa nätverk och mötesplatser, att stimulera återgången till kultur- och idrottsverksamhet samt fortsatt stötta föreningslivet. Den här enkäten är en del i vårt arbete för att skapa en bild av hur
invånarna påverkats i vår kommun. Dina svar är viktiga för oss!

Enkäten har gått ut till skolelever och är öppen för allmänheten till och med den sista augusti.
Personal på våra bibliotek kan hjälpa dig att hitta och fylla i enkäten. Hemtjänsten kommer att hjälpa omsorgstagare som vill ha stöd med enkäten.

Länk till enkäten 

Hoppa till innehåll