Utskriftsdatum: 25 November 2020

Ett bekräftat fall med smitta av Covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter

Vi har ett bekräftat fall med smitta av Covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter.

Vårdnadshavare och övriga berörda har informerats.

Nu testas personal på berörd arbetsplats och övriga säkerhetsrutiner vidtas, som att tillgängliggöra skyddsmaterial, för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på ett säkert sätt.

Vi har i övrigt inga nya fall av Corona/covid-19 i kommunens verksamheter.