Utskriftsdatum: 16 January 2019

Misstänkt matförgiftning

Klagomål och anmälan om misstänkt matförgiftning

Man kan bli sjuk av mat. När livsmedel inte hanteras rätt kan bakterier börja växa till och förgifta varan. En matförgiftning kan ha olika symptom och blir i vissa fall långvarig och allvarlig.

Om du misstänker att du är sjuk av mat från en restaurang eller butik, kontakta Miljö och byggnadsförvaltningen och berätta. Då är det möjligt för oss att utreda orsaken och förhindra spridning av smittan. Ju förr desto bättre! Så fler slipper bli sjuka.

Är du missnöjd med hygienen? Har du sett bristfällig märkning? Har du frågor? Kontakta oss livsmedelsinspektörer på Miljö och byggnadsförvaltningen.

Du får vara anonym i din anmälan, men det innebär att vi inte kan komma i kontakt med dig om vi behöver ytterligare information. Detta kan innebära att chanserna för att utreda anmälan minskar.

Har du inte blivit kontaktad av en handläggare inom 3 arbetsdagar, vänligen kontakta oss via e-post miljobyggnadsnamnden@borgholm.se alt ring 0485-88 000.

Anmälan om misstänkt matförgiftning