Utskriftsdatum: 23 September 2018

Få bort olagliga vapen

Känner du till någon som har illegala vapen? Vid skjutningar med dödlig utgång är det ofta just olagliga vapen som används.

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan den som
utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Den som frivilligt lämnar in vapen under amnestin kommer inte att straffas för innehavet och har rätt att vara anonym.

Det är viktigt att kontrollera att vapnet är oladdat innan det lämnas in. Vapenamnestin gäller inte
för sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Av säkerhetsskäl kan polisen inte ta emot sådant.

Den som inte lämnar in sina vapen under vapenamnestin riskerar ett hårdare straff om han eller
hon senare upptäcks med illegala vapen.

Läs mer på polisen.se/amnesti eller ring 114 14 om du har frågor om vapenamnestin.