Kontakta oss

Familj, barn och ungdom

Publicerat 10 december 2013

Att vara förälder är det viktigaste jobbet i världen, men kan också var det svåraste!
Ibland kan du känna att du inte räcker till som förälder av flera tänkbara orsaker. Kanske känns inte råd och hjälp från eventuell familj och vänner tillräckligt. Då finns socialtjänsten som stöd.

Socialtjänstens stöd

För dig som har funderingar kring din föräldraroll eller upplever mindre men återkommande problem i vardagen, så kan du i första hand vända dig till Förebyggande teamet eller familjepedagogerna på Familjecentralen.
För dessa insatser krävs ingen utredning, utan du kan ta kontakt direkt för tidsbokning.

Du kan även kontakta socialtjänsten där du kan få träffa en familjebehandlare upp till fem tillfällen. Det krävs ingen utredning. Du ringer socialkontorets expedition för att bli kopplad till enhetschefen för Stöd och insatser, om denna hjälp önskas.

Upplever du större utmaningar i ditt föräldraskap är du välkommen att höra av dig till socialtjänsten och göra en ansökan om stöd. Då hjälper en socialsekreterare dig och kan bevilja olika hjälpinsatser utifrån din familjs behov.

Hoppa till innehåll