Kontakta oss

Familj, barn och ungdom

Publicerat 10 december 2013

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro för att barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till eller att barnet/tonåringen inte finner sig till rätta i förskolan eller skolan. Det kan bero på att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Men om det inte räcker finns andra möjligheter.

Socialtjänsten kan ge stöd i tid

Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Dessa verksamheter riktar sig i första hand till dem som har ett mer omfattande behov av stöd.

Om du vill ta del av någon av dessa verksamheter/insatser, kontakta familjeenheten på socialtjänsten. Vi finns på socialkontoret samt på familjecentralen i Borgholm

Hoppa till innehåll