Utskriftsdatum: 18 September 2019

Familjerätt

Socialförvaltningens verksamhet individ- och familjeomsorg kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om det är svårt att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation.

Föräldrar som är eniga om vårdnad, boende och/eller umgänge kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som ska godkännas av individ- och familjeomsorgen gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.

På uppdrag av domstol genomför socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utredningar rörande vårdnad, boende och /eller umgänge. Individ- och familjeomsorgen ansvarar även för faderskapsbekräftelse och adoptionsfrågor.

Individ- och familjeomsorgens arbete regleras i socialtjänstlagen och föräldrabalken.

Familjerådgivning finns i Kalmar, se länk nedan.

Besök efter tidsbeställning, tel 0485-880 85