• Barn
Utskriftsdatum: 08 April 2020

Familj, barn och ungdom

Behöver du råd och stöd kring ditt barns utveckling? Har ni konflikter i familjen? Här hittar du information som kan vara till hjälp.

Barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Behöver ni stöd i familjen så erbjuder Borgholms kommun rådgivning och hjälp.

Familjeenheten
Som förälder har du säkert många frågor och funderingar kring ditt barn, barnets utveckling och hur du kan stötta och vägleda ditt barn.

Har ni konflikter i familjen kan du behöva prata med någon utomstående. Till familjeenheten kan du vända dig med dina frågor, stora som små. Ofta är det bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.

Familjeenheten erbjuder också medling mellan gärningsman och brottsoffer.

Familjeenheten finns även på Familjecentralen.

Konflikter om barn
När ni som föräldrar är separerade är det inte alltid så lätt att komma överens i frågor som rör barnen. Blir det problem så kan ni få hjälp i så kallade samarbetssamtal.

Föräldrar som är eniga om vårdnad, boende och/eller umgänge kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet ska beslutas av Socialnämndens individutskott och gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.

På uppdrag av domstol genomför vi utredningar rörande vårdnad, boende och /eller umgänge. Vi ansvarar även för faderskapsbekräftelse och adoptionsfrågor.

Vårt arbete regleras i socialtjänstlagen och föräldrabalken.

Familjerådgivning finns i Kalmar, se länk nedan.

Besök efter tidsbeställning, tel 0485-880 85