Utskriftsdatum: 24 January 2020

Felanmälan

Felanmälan gällande elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp

Felanmälningar görs under kontorstid till  Borgholm Energis kundtjänst och utanför ordinarie öppettid till jourtjänsten. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Felanmälan gatubelysning

Felanmälningar görs under kontorstid till  Borgholm Energis kundtjänst eller via e-post. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.