Utskriftsdatum: 16 May 2021

Följ kommunfullmäktige live

15 februari 2021

Klockan 18 ikväll sammanträder Borgholms kommunfullmäktige.

Ärenden som ska behandlas är bland annat revideringar i taxorna för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden och att detaljplan för Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 upphävs. en jämställdhets- och mångfaldspolicy har reviderats och ska antas på nytt. Att kallelsen är omfattande i antal sidor beror framför allt på att kommunfullmäktige ska anta en dokumenthanteringsplan, som ska gälla för samtliga nämnder i kommunen.

Här kan du läsa dagordning och beslutshandlingar

Du kan följa sammanträdet via denna länk.

Hoppa till innehåll