Utskriftsdatum: 25 January 2021

Folkhälsoarbete

Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och myndigheten ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, se mer information längre ner på sidan.