Utskriftsdatum: 23 September 2018

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Nu under mars månad skickar Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går till totalt 8 000 personer i Kalmar Län. I Borgholms kommun har totalt 593 personer blivit utvalda att delta.

Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Vilka sjukdomar är vanligare i storstäder än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Hur ser hälsan ut i olika samhällsgrupper?

Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i kommunen. De kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för barn och unga i skolan och hur man själv ska kunna påverka hur man mår.

Har du blivit utvald att svara på enkäten så är din medverkan viktig och betydelsefull. Ditt svar bidrar till att beskriva hälsosituationen i Borgholm och dina svar kan inte ersättas med någon annans.