Utskriftsdatum: 21 October 2021

Fonder och bidrag

06 mars 2019

Borgholms kommun har flera olika fonder som du som privatperson, grupp eller förening kan söka bidrag ifrån. För att få bidrag måste du motivera din ansökan och se till så att den följer fondens eller projektets regler. Just nu kan ni bland annat söka pengar från Eons miljöfond och kommunens uppväxlingsprojekt.

Vill din förening eller kanske ert byalag förbättra byn eller orten ni bor på?

I så fall ska ni söka pengar från Borgholms kommuns uppväxlingsprojekt. Syftet med projektet är att stimulera och stödja initiativ från invånare där projekten kommer fler till godo.

Pengar kan till exempel användas till boulebanor, en gemensam grillplats eller kanske en promenadväg.

Bidraget från uppväxlingsprojektet kan användas för att köpa in material om en förening eller byalag väljer att göra arbetet själv. Pengarna kan också användas till att få arbetet utfört om det kräver behörig personal. Varje projekt kan maximalt få 100 000 kronor i bidrag från kommunen.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av projektet samt innehålla syfte och mål med det som ska göras. Den ska också innehålla en enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt tydligt visa vad det sökta beloppet ska användas till.

E-posta din ansökan

Märk din ansökan med uppväxlingsprojekt. Utbetalningar till uppväxlingsprojekt görs i mars och september och ansökningar måste senast vara inskickade första dagen den månad den ska behandlas.

Förbättra havs- och kustmiljön

En annan fond som du kan söka pengar ur är Eons miljöfond. Den instiftades 2017 efter avkastning från vindkraftsverken i Kårehamnsporten. Pengarna i fonden ska gå till havs- och kustmiljöinsatser i Borgholms kommun. Både enskilda personer och organisationer har rätt att söka om bidrag ur fonden.

Kommunen betalar varje år ut bidrag på upp till 200 000 kronor, fördelat på två tillfällen. Minsta bidraget som delas ut till enskilda projekt är 50 000 kronor.

Ansökan bör innehålla en projektbeskrivning med mål, syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till fondens syfte.

E-posta din ansökan 

Märk din ansökan med Eons miljöfond. Ansökan till miljöfonden ska ha inkommit den 30 april samt den 31 oktober.

Hoppa till innehåll