Utskriftsdatum: 20 January 2020

Fördjupningar av översiktsplanen

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen vid kommande beslut.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp, Rälla-Stora Rör-Ekerum och Byxelkrok. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett s.k. tematiskt tillägg. I Borgholms kommun har ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Aktuellt

2018-06-18 § 142 beslutade Kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande handlingar.
Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 2018-06-27  till 2018-07-19.

Fördjupningen av översiktsplanen för Djupviksområdet är i antagandeprocessen och föreslås antas av Kommunfullmäktige efter sommaren 2018.

Länkar till fördjupningen av översiktsplanen för  Djupviksområdet och till antagandehandlingarna för Borgholm Köpingsvik hittar du under Mer information.