Utskriftsdatum: 02 July 2020

Förbud inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdena är anläggningsmöjligheterna begränsade. Det är inte säkert att det är tillåtet att borra men du kan få lov att anlägga ytjordvärme. Reglerna skiljer sig beroende på inom vilken del av vattenskyddsområdet fastigheten ligger. Inom den yttre skyddszonen krävs tillstånd medan värmepumpar generellt är förbjudna inom den inre skyddszonen.

Kommunala vattenskyddsområden finns i Byxelkrok, Böda, Lindby-Solberga, Löttorp och Rälla tall. Hör av dig till oss för att få information om vad som gäller för din fastighet.