Kontakta oss

Förebyggande teamet

Publicerat 04 september 2015

Vår målgrupp är familjer med barn i åldrarna 0 till 18 år. Teamet arbetar med tidiga insatser där syftet är att ge behovsanpassat individuellt stöd och därmed förbättrade förutsättningar för barn och ungas utveckling.

Förebyggande teamet ska i första hand arbeta med att erbjuda stöd till föräldrar och barn i olika forum. Teamet kan i samtal med föräldrar och barn/ungdom kartlägga den unges nätverk och nätverkets förmåga att stötta den unge.

Föräldrarna kan få hjälp att strukturera upp problem och göra upp en handlingsplan för hur familjens förändringsarbete skall fortlöpa.

Teamet arbetar oregistrerat och kan även hänvisa till andra verksamheter.

Teamet har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa.

Hoppa till innehåll