Utskriftsdatum: 28 January 2022

Företagande

17 augusti 2018

Öland är ett starkt varumärke med stor attraktionskraft. Huvuddelen av företagen i Borgholms kommun är på ett eller annat sätt kopplade till turism- och besöksnäringen, som tillsammans med den gröna näringen är basnäringarna på ön.

I kommunen finns en stor företagaranda. Borgholms kommun ligger i topp i Kalmar län när det gäller antal företag per invånare, nystartade företag per invånare och antal unga kvinnor som startar företag.

Borgholms kommun arbetar aktivt för att förenkla för dig som företagare, bland annat hålls ”en väg in”-möten där företagare får träffa flera representanter från kommunen samtidigt.

Hoppa till innehåll