Utskriftsdatum: 20 July 2019

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät och regleras i Socialtjänstlagen. Lagen säger att en person som vistas i kommunen, och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd skall behovsprövas och är en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst.

Vad är ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd delas upp i två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.
-Försörjningsstöd utgår från den nationella riksnormen, som avser kostnader för bland annat livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, tv-avgift och övriga skäliga kostnader som boende, internetkostnader och hushållsel.
-Livsföring i övrigt avser kostnader som hälso- och sjukvård, glasögon och begravningskostnader. I flikarna nedan hittar du information om de olika stegen i processen. Om du har fler frågor kan du få information på Socialstyrelsens hemsida

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd
Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats.

Gör en provberäkning
På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Testa om du kan få ekonomiskt bistånd

 

Länk till nationella riksnorm

Länk till Socialstyrelsens hemsida