Utskriftsdatum: 23 September 2018

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät och regleras i Socialtjänstlagen. Lagen säger att en person som vistas i kommunen, och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd skall behovsprövas och är en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst.

Vad är ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd delas upp i två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.
-Försörjningsstöd utgår från den nationella riksnormen, som avser kostnader för bland annat livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, tv-avgift och övriga skäliga kostnader som boende, internetkostnader och hushållsel.
-Livsföring i övrigt avser kostnader som hälso- och sjukvård, glasögon och begravningskostnader. I flikarna nedan hittar du information om de olika stegen i processen. Om du har fler frågor kan du få information på Socialstyrelsens hemsida
Om du har fler frågor kan du få information på Socialstyrelsens hemsida.

Länk till nationella riksnorm

Länk till Socialstyrelsens hemsida

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd
Här kan du själv testa att räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd. Oberoende av vad din uträkning visar har du alltid rätt att söka.