Utskriftsdatum: 16 May 2021

Förtydligande av aktuella regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids

13 april 2021

Smittspridningen i Kalmar län och även i Borgholms kommun ökar. Vi uppmanar därför igen alla medarbetare, vårdnadshavare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som exempelvis hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna för att hämta på förskolan, skolan eller fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen.

Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att testning sker av vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården.
Nedan kommer några förtydliganden kring vilka nationella och regionala regler och förhållningssätt som gäller i dag:

När ska man vara hemma?

Alla nära kontakter till bekräftat smittade som kan ska arbeta hemifrån under 14 dagar och bör under denna period undvika att träffa andra utanför hushållet. Med nära kontakt avses någon man umgåtts med i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd. Närkontakter utan symptom som inte kan arbeta hemifrån kan gå till arbete även i väntan på provsvar. Det är då särskilt viktigt att distans kan hållas till övriga medarbetare på arbetsplatsen.
Barn och elever som varit i närkontakt med smittad men är friska och symtomfria kan gå till förskola och fritidshem. De bör dock avstå från fritidsaktiviteter och kontakt med andra utanför hushållet efter skoltid. Om någon i familjen har symtom och väntar på provsvar vädjar vi till vårdnadshavare att man även håller symtomfria barn och elever på förskola och fritidshem hemma. Barn från sex år har skolplikt och om de är friska ska de gå till förskoleklass och skola, dock bör de gå eller åka hem direkt efter skolan och inte gå på fritids där barn från flera olika klasser blandas.

Smittspårning av nära kontakter

Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som den smittade personen hade 48 timmar innan hen fick symtom. Smittspårning sker från och med provtagningsdatum om den smittade personen inte innan hade symtom.
Även alla nära kontakter utan symptom ska testa sig. Testning rekommenderas ske direkt när den nära kontakten får information om möjlig exponering (exponeringsdagen kallas dag 1) och därefter på dag 5 efter senaste nära kontakten med indexfallet. Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakten rekommenderas ingen testning. På samma sätt rekommenderas till exempel endast ett testtillfälle om närkontakten får information om exponering på dag 4 eller senare.

Hemisolering

Hemisolering gäller bara vid bekräftad smitta i hushållet. Även symtomfria barn och elever omfattas av förhållningsreglerna och måste vara hemma i 7 dagar från och med provtillfället för den smittade. Har man haft covid-19 de senaste 6 månaderna undantas man från hemisolering.

Hoppa till innehåll