Utskriftsdatum: 10 August 2020

Framtidens äldreomsorg

Du har väl inte missat Borgholms kommuns stora satsning på äldreomsorgen?

Satsningar görs på bland annat förbättringar och kvalitetshöjningar inom äldreomsorgen – kompetensutveckling av personalen, kosten och digitala lösningar som ska underlätta och effektivisera arbetet.

Det handlar även om att erbjuda ”heltid som norm” och ta bort de delade turer som fortfarande finns inom omsorgen. Borgholms kommun strävar efter att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare och vill erbjuda alla som vill, chansen att gå upp i heltid. Nöjda medarbetare, som trivs med sina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden, skapar en god miljö och trygghet för dem vi är till för; våra omsorgstagare. En satsning på personalen är ett led i att uppfylla målet om att Borgholms kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg.

Totalt satsar vi 5,5 miljoner kronor i olika åtgärder för att få en ännu bättre omsorg. Fyra miljoner kronor går till att utöka av tjänstgöringsgraden och 1,5 miljoner kronor kommer att gå till förbättringar inom äldreomsorgen.

Läs beslutet i sin helhet