Utskriftsdatum: 24 September 2021

Fri sikt för trafiken – tomtägarens ansvar

19 maj 2021

Det är grönt och skönt i vår kommun. Som fastighetsägare är du skyldig att hålla sikten fri – så klipp till och hjälp till att förhindra olyckor.

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter.

Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för skötsel av häckar och buskage

 

Hoppa till innehåll