Utskriftsdatum: 07 April 2020

Fritid

Fritiden är en stor del av människors liv. Alla ska erbjudas förutsättningar för en stimulerande fritid. Detta ska ske i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Borgholm har ett rikt föreningsliv som vuxit fram genom framsynta och engagerade människors arbete. Välkommen att delta!