Utskriftsdatum: 21 January 2020

Fritidshem

Fritidshem (6-12 år), förskola och pedagogisk omsorg övergår till fritidshem två veckor före höstterminens start. Fritidshem är en verksamhet före och efter skoltid samt under lov och studiedagar för de  barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar (ej föräldralediga eller arbetssökande).

Fritidshemmets pedagogiska läroplan ligger till grund för verksamheten.

Avgift enligt taxa. Under skolterminens lovdagar kan skolans barn som inte är inskrivna i fritidshem erhålla plats mot en avgift av 100 kr per bokad dag och som ska bokas i förväg.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Upplysning om verksamheten får man hos respektive expedition. Där ansöker man även om plats.