Utskriftsdatum: 16 September 2021

Fritidshemmens dag firades

12 maj 2021

Fritids är en egen verksamhet, självklart i nära anslutning till skolan, men med en egen pedagogik och upplevelser för barnen. Tisdagen den 11 maj firades den!
Det firades bland annat med kojbygge på fritids i Rälla och fågelskådning på fritids i Löttorp och med hästskokastning på fritids i Gärdslösa.
På Köpingsviks fritids firades dagen i fredags med att alla tågade ner till havet, viftandes med ballonger. På stranden blev det femkamp och grillad korv samt tävling i att äta ett kolasnöre snabbast utan att hjälpa till med händerna!
I Borgholms kommun finns fritids i på Åkerboskolan, Köpings skola, Viktoriaskolan, Gärdslösa och Rälla skola. Sammanlagt går drygt 250 elever en eller flera dagar i veckan efter skoltid, på fritids i kommunen. Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling. Undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.
”Det nära arbetet mellan skolans olika lärargrupper inom fritids, förskoleklass och grundskola är så viktig för våra elever. När vi har det på det viset, som vi har det i Borgholm, blir det en fantastisk verksamhet,” säger utbildningschef Roland Hybelius.

Bilden: ”Det är en lyckodag att få gå på fritids!” säger Lovisa, på Köpingsviks fritids.

Hoppa till innehåll