Utskriftsdatum: 17 October 2019

Cykla på Öland

På Öland finns unika natur- och kulturmiljöer och många vackra platser som bara kan nås med cykel eller till fots. Cykel- och vandringssäsongen sträcker sig från tidig vår till sen höst och värmen dröjer sig kvar både på land och i vatten långt in i september.

Projektet Cykla på Öland har som mål att göra Öland till en av landets allra främsta cykeldestinationer av hög internationell standard och med miljö- och hållbarhetsfokus.  Arbete pågår med att färdigställa vissa kortare sträckor av cykelleden, en lättillgänglig digital cykelkarta och marknadsföra cyklingen för att under de kommande åren kunna möjliggöra byggandet av en trafiksäker, attraktiv cykelled från norr till söder.