Utskriftsdatum: 05 June 2020

Fyrtornet, Borgholm

Fyrtornets förskola ligger i en skogsdunge vid äldreboendet Ekbacka. Här har vi tillfällen för möten mellan gammal och ung.

Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Lpfö 98 reviderad 2010. Vi vill att barnen får möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder.

Vid planering av projekt, teman och olika aktiviteter utgår vi från barnens intressen, frågor och tankar.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer pedagogerna tillsammans med barnen barngruppens utveckling. Detta arbetssätt utmanar både pedagogernas, barngruppens och det enskilda barnets utveckling.

Via ”Kompissolen” arbetar vi aktivt med att stärka varje barns självkänsla och empatiska förmåga. Vi vill skapa trygga och självständiga barn.