Utskriftsdatum: 27 May 2020

Gästhamnar

Borgholms kommun äger sju hamnar –  från Nabbelund i norr till Stora Rör i söder. På norra Öland finns gästhamnar med ställplatser för husbilar i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik,  Kårehamn, Borgholm och Stora Rör. Källa hamn är  en privatägd gästhamn utan ställplatser.

Borgholms kommun ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn samt delvis Borgholm. Stora Rör och småbåtshamnen i Borgholm är utarrenderade till båtklubbar och Källa hamn är i privat ägo. Husbilsverksamheten i flera hamnar är utarrenderad i olika former.