Utskriftsdatum: 09 July 2020

Gemensam krisorganisation på Öland

Under 2019 har ett arbete pågått i Borgholm och Mörbylånga kommun för att krisarbete och krisorganisationer utformas, utbildas och övas på samma sätt och i samma metodik för att kunna stötta varandras organisationer vid en krissituation.

– Arbetet med krisorganisationerna var redan igång när vi började våra uppdrag men vi har arbetat vidare och utökat samarbetet under året, berättar Mörbylånga kommuns risk- och säkerhetssamordnare Ulrika Gustafsson.

– På detta sätt minskar vi sårbarheten och ökar kompetensen i båda kommunerna, vilket känns bra. Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet och även planera in mindre gemensamma övningar, fyller Linda Hedlund i, som har motsvarande funktion i Borgholms kommun.

För aktörer som samverkar vid en kris finns via Länsstyrelsen ett forum, kallat OmRådet, men det finns inget lokalt forum för Öland. Därför har kommunerna startat riskhanteringsgrupp Öland igen, numera kallat Örådet, efter fem år utan gemensamt lokalt fokus på risker.

– Med tanke på att omvärlden har förändrats och kraven på förstärkt säkerhetsskyddsarbete ökat behövde vi starta igång riskhanteringsgruppen på Öland igen. Vi som har geografiskt områdesansvar behöver samverka med flera aktörer och då behöver vi ett forum för det, säger Charlotta Rasmusson, verksamhetschef i Mörbylånga kommun.

I Örådet ingår ölandskommunerna, räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, E.ON och Region Kalmar län.

Bilden: Riskhanteringsgruppen Öland, även kallad Örådet, består av, från vänster: Charlotta Rasmusson, Mörbylånga kommun, Magnus Areskog, polisen, Anna Hasselbom Trofast, Borgholms kommun, Linda Hedlund, Borgholms kommun, Helena Berglund, Region Kalmar län, Rutger Ekbrand, Räddningstjänsten Öland, Ulrika Gustafsson, Mörbylånga kommun och Jan-Olof Berg, Trafikverket. Saknas på bilden: Niklas Sandh, E.ON.