Utskriftsdatum: 26 October 2020

Genomfört: Kolla din brunn

Under hösten 2012 uppmanade miljöförvaltingarna i Kalmar län enskilda brunnsägare att ta ett vattenprov på sitt brunnsvatten. Kampanjen samordnades genom Miljösamverkan Sydost. Syftet med kampanjen var att informera brunnsägare om vikten av återkommande provtagning för att säkerställa en bra och hälsosam dricksvattenkvalitet.