Utskriftsdatum: 26 October 2020

Genomfört: Löttorps vattenskyddsområde

Under ett år pågick tillsynsarbete inom Löttorps vattenskyddsområde. Det har bland annat bidragit till en säkrare hantering av näringsämnen och kemikalier på lantbruken och minskat utsläpp från enskilda avlopp. Det har också gett mer kunskap om förorenade områden. Inom projektet ingick även livsmedelskontrollen på vattenverket.

Nu är projekt Löttorps vattenskyddsområde är avslutat och nedan hittar Du rapporten från projektet.