Utskriftsdatum: 08 April 2020

Geoenergi

Geoenergi är samlingsnamnet för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla. De flesta geoenergianläggningar använder sig av en värmepump. Geoenergi till enskilda fastigheter är vanligast som bergvärme.

Alla geoenergianläggningar är anmälningspliktiga.

Funderar du på att installera värmepump? Gemensamt för ytjord-, berg- eller sjövärme är att de nyttjar värmen som finns lagrad i mark eller vatten. Dessa värmepumpar arbetar mot ett vattenburet system och kan kompletteras med elkassett, oljepanna/kassett, pellets eller ved vid behov.

För bergvärme borras ett eller flera  djupa hål i berggrunden. För ytjordvärme grävs en 200-500 m lång kollektorslang ned på ca 1 meters djup, vilket kräver en yta av 300-600 kvm. Vid sjövärme läggs slangen istället i sjö eller vattendrag. På Svenska Värmepumpföreningens hemsida finns mer information. Se länk till höger.

”Normbrunn 07” är en skrift som innehåller regler och försiktighets-mått som ska följas vid borrning. Se länk till höger. Borrning ska alltid utföras av certifierad brunnsborrare eller med motsvarande kvalifikationer.

Läs gärna också vårt infoblad, se nedan under Mer information.