Giftinformation

10 december 2013

De vanligaste förgiftningarna orsakas av:

  • läkemedel
  • inandning av farliga ämnen
  • kemiska produkter
  • svampförtäring.

Några råd:

  • Vid tecken på förgiftning – ring 112 eller giftinformationscentralen, telefon 08-33 12 31.
  • Har giftet svalts, ge gärna 1-2 glas dryck, helst mjölk eller vatten.
  • Har frätande ämne eller petroleumprodukt svalts – framkalla inte kräkning.
  • Vid medvetslöshet – placera personen i framstupa sidoläge.
Hoppa till innehåll