Utskriftsdatum: 28 July 2021

Uppföljning våtmarksåtgärder i Harfjärden och Triangeln

08 juli 2021

Vi fick nu en rapport av Linnéuniversitetet på uppföljningen av vår våtmarksåtgärd i Harfjärden.  I Harfjärden, visar det sig, har lekmiljön för gädda förbättrats avsevärt genom åtgärden. Det finns även potential för leken att bli ännu större vilket kan ge avtryck i kustmiljön, där gädda och stora rovfiskar akut behövs för att återfå balansen. Kustmiljön är påverkad av övergödning, men brist på rovfisk ger samma följder som övergödning på grund av hur näringsvärden ser ut.

Triangeln

Triangeln är ett helt nytt och skapat system där dagvattenflödena är enda tillförseln av vatten. Regnar det inte torkar delar av området ut. Det är naturligt att det blir stor tillväxt av alger i vattnet, det blir ofta så i ett nytt, öppet vattensystem. Det kan försvinna efter några år eller gör näringshalterna i vattnet att det kommer fortsätta.

Vi ska ta fram en skötselplan för både vattenmiljön och kanterna med promenad och sittplatser, men just nu ser det verkligen ut som vattenmiljön med slingrande vattendrag och översilningsyta fungerar som det ska.

Läs mer om våra vattenvårdsprojekt

Hoppa till innehåll