Utskriftsdatum: 04 July 2020

Gymnasieskola

Gymnasieundervisning och kommunal vuxenutbildning handhas av Kalmarsunds gymnasieförbund. I gymnasieförbundet ingår förutom Borgholms kommun även Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.

De allra flesta gymnasieprogrammen finns i Kalmar, dit en stor andel av kommunens elever har möjlighet att resa dagligen. Gymnasieförbundet organiserar också särvux och svenska för invandrare (sfi).