Utskriftsdatum: 26 September 2020

Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter:

  • Hemsjukvård – patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
  • Hemrehabilitering – till patienter som bedömts ha behov av rehabilitering i hemmet.
  • Hjälpmedel – utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.
  • Hembesök – till patienter som bedömts ha behov av detta enligt Kalmar läns landsting.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).