Utskriftsdatum: 21 January 2020

Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter:

  • Hemsjukvård – patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
  • Hemrehabilitering – till patienter som bedömts ha behov av rehabilitering i hemmet.
  • Hjälpmedel – utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.
  • Hembesök – till patienter som bedömts ha behov av detta enligt Kalmar läns landsting.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Telefontider:
Måndag – fredag (helgfria dagar)
Hemsjukvården 08.00-09.30, tel 0485-882 10
Rehab/Hjälpmedel 08.00-09.00, tel 0485-884 13, telefonmeddelanden lyssnas av dagligen.

Verksamhetschef Äldreomsorgen
Verksamhetschef  Maria Svanborg
Tel. 0485-880 14
Skicka e-post

Enhetschef för rehab/hjälpmedel: Agneta Höglund Petersson
Tel. 0485-882 67
Skicka e-post 

Enhetschef för hemsjukvård: Catrin Engberg Tukia
Tel. 0485-882 42
Skicka e-post

För övrig sjukvård hänvisar vi till hälsocentralerna på telefon:
Borgholm 151 20 och Löttorp 66 92 50.