Utskriftsdatum: 17 November 2018

Hälsoskydd

Det övergripande syftet med hälsoskyddet är att människor ska få vistas i en sund (inomhus)miljö, fri från buller, radon, avvikande lukt och fukt. Samhällsbyggnadsnämnden genomför därför tillsynsbesök på äldreboende, hotell, pensionat och liknande, bostäder samt verksamheter som erbjuder hygienbehandlingar, så som massage, fotvård och tatueringar. 

Alla hälsoskyddsverksamheter har från och med 2012 regelbundna tillsynsbesök. Hälsoskyddet innefattar även badvattenkvalité. Tillsynen sker vid anmälan av nya verksamheter, vid nationella projekt samt vid klagomål från allmänheten.