Utskriftsdatum: 24 January 2020

Utredning av hamnarna

Borgholms kommun äger sju hamnar från Nabbelund i norr till Stora Rör i söder. Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn samt delvis Borgholm.  Stora Rör och småbåtshamnen i Borgholm är utarrenderade till båtklubbar och Källa hamn är i privat ägo. Husbilsverksamheten i flera hamnar är utarrenderad i olika former.

Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska ställningstaganden kan utredas. Borgholm Energi har fått i uppdrag att ta fram en utredning och förslag till åtgärder.

En förstudie har genomförts som har sett över hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. Styrelsen för Borgholm Energi godkände förstudien i mars 2017. Läs den under Mer information. En åtgärdsplan ska nu tas fram, som utgår från förstudiens resultat.