Kontakta oss

Handlingar du behöver lämna in

Publicerat 19 juni 2018

Under denna flik kan du få information om vilka handlingar som din ansökan behöver innehålla. I vissa fall kanske du behöver ta med särskilda uppgifter, men nedan finner du en lista över de vanligaste handlingarna. Dessa ska lämnas som kopior till oss, originalen behåller du själv!

Tänk på att handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

  • Kontoutdrag över de tre senaste månaderna för alla dina bankkonton inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier och obligationer. Kontoutdrag ska ges från alla myndiga personer i hushållet, och såväl kontonummer som namn på kontoägare ska vara synligt.
  • Ekonomisk översikt – det vill säga en förteckning över alla dina uppdrag hos banken/bankerna.
  • Hyreskontrakt/andrahandskontrakt/inneboendekontrakt.
  • Hyresavi – visar på aktuell hyra vid eventuell höjning med mera.
  • Kvitton på betald hyra tre månader tillbaka – kan styrkas av till exempel bankkontoutdraget.
  • Övriga kostnader som till exempel fackavgift, läkarvård/medicin/högkostnadskort, avi på elräkning (alla sidorna) ska specificeras och styrkas med kvitton.
  • Vid sjukdom/inte arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg.
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklarationer, skattedeklaration med mera.
Hoppa till innehåll