Utskriftsdatum: 05 July 2020

Hantering av döda djur i lantbruket

Alla döda livsmedelsproducerande djur, liksom slaktavfall m.m, ska sändas till destruktion med en godkänd kadavertransport. Detta gäller numera även mindre djur såsom enstaka fjäderfä, dödfödda kalvar, lamm och smågrisar. I väntan på kadavertransporten ska djuret läggas på en hårdgjord yta och bör därefter täckas över. Mindre djur samlas med fördel i frysbox. Då behöver inte kadavertransporten tillkallas lika ofta. Om oklarheter råder, kontakta gärna Samhällbyggnadsförvaltningen.