Hemsändningsservice

10 december 2013

Kommunen stödjer butiker som erbjuder att leverera livsmedel till äldre som är permanent boende på landsbygden. Detta stöd kallas hemsändningsservice/hemsändningsbidrag. Syftet med hemsändningsbidrag är att upprätthålla och trygga varuförsörjningen på landsbygden.

Stödet, som består av 110 kronor per leverans/hushåll och vecka, kan betalas ut till butiker som levererar livsmedel till personer över 75 år och personer med en funktionsvariation som försvårar handel.

Det finns också möjlighet att beviljas hemsändningsbidrag för dagligvarubuss på landsbygd där det är mer än 12 km till närmaste
dagligvarubutik.

Om du önskar ta del av hemsändningsservicen så kan du kontakta din livsmedelsbutik och efterfråga tjänsten.

För mer information, se filen nedan.

Hoppa till innehåll