Utskriftsdatum: 12 December 2018

Hemsändningsservice

Det finns möjlighet för äldre boende på landsbygden att få sina inhandlade livsmedel levererade till bostaden. Du ringer till lanthandeln och talar om vad du vill handla. Butiken ombesörjer hemtransporten.

Detta gäller endast butiker utanför tätorten.

Kommunen betalar för leveransen genom att hemsändningsbidrag utgår till butiken med 110 kronor för en leverans/hushåll och vecka. Hemsändningsbidrag kan med samma förutsättningar även utbetalas till dagligvarubuss på landsbygd där det är mer än 12 km till närmaste dagligvarubutik.

Regelverket för hemsändningsbidrag finns att läsa under ”mer information” i spalten till höger.