Kontakta oss

Hörselpedagog

Publicerat 07 juni 2017

För att ge stöd till barn/elever som har en hörselnedsättning har utbildningsförvaltningen ett samverkansavtal med Kalmar kommun. Avtalet innebär att vi har tillgång till en hörselpedagog och att elever med hörselnedsättning erbjuds att få delta i en hörselgrupp i Kalmar.

Hörselpedagogen har i sitt uppdrag att ge råd, stöd och handledning till pedagoger i förskola och skola samt hålla i hörselgrupp en dag i veckan för elever med hörselnedsättning. Hörselpedagogen samarbetar med bland annat Regionens Pedagogiska hörselvård och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hoppa till innehåll