Utskriftsdatum: 20 July 2019

Hörselpedagog

För att ge stöd till barn/elever som har en hörselnedsättning har utbildningsförvaltningen ett samverkansavtal med Kalmar kommun. Avtalet innebär att vi har tillgång till en hörselpedagog och att elever med hörselnedsättning erbjuds att få delta i en hörselgrupp i Kalmar.

Hörselpedagogen har i sitt uppdrag att:

  • Ge råd, stöd och handledning till pedagoger i förskola och skola.
  • Samarbeta med bland annat Landstingets Pedagogiska hörselvård och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Hålla i hörselgrupp en dag i veckan för elever med hörselnedsättning.