Utskriftsdatum: 21 September 2018

Akupunktur, bassäng, solarium mm

Ska du driva en verksamhet med bassängbad, driva ett spa, solarium eller tatueringssalong behöver du anmäla detta till oss. Syftet med anmälan är att vi ska få en möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för. I och med anmälan får vi kännedom om nya verksamheter och kan hjälpa dig på vägen. Här är några exempel på verksamheter som har anmälningsplikt. En om- eller tillbyggnad kan också innebära krav på anmälan.

  • Badanläggningar upplåtna åt allmänheten
  • Lokaler för undervisning
  • Stickande och skärande verksamheter (tatuering, fotvård, piercing & akupunktur)
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen)

Anmälan görs till samhällsbyggnadsförvaltningen och vi vill ha din anmälan sex veckor innan den nya verksamheten startas/lokalen tas i bruk. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar samt tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de lokaler, anordningar eller anläggningar som avses i ansökan. Det är viktigt att du inte startar en anmälningspliktig verksamhet utan att göra anmälan först eftersom vi då är skyldiga ta ut en s.k. miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren. Miljösanktionsavgiften uppgår till mellan 1 000 och 10 000 kronor och tillfaller staten.