Utskriftsdatum: 17 October 2019

Idrottsturism

Öland är sedan urminnes tider känt som solens och vindarnas ö, dit många åker för att fira sin semester och uppleva kulturen och naturen.
För att fortsätta utvecklas som destination behövs mer. Idag måste ett attraktivt turistmål sticka ut på flera områden. Ett exempel på ett sådant område är idrott som spänner över alla åldrar. Medel har beviljats genom Leader, med målet att utveckla idrottsturismen på Öland och kompetensutveckla 5 idrottsarrangemang/år.

Ölandsidrotten
Ölandsidrotten är ett samarbete mellan idrottsrörelsen, näringslivet och
de två kommunerna på Öland. Under de närmaste åren kommer det att satsas extra kraftfullt på ett 10-tal olika arrangemang som kan intressera många deltagare och besökare.

Under Mer information längst ner på sidan kan du hitta vilka idrottsarrangemang som arrangeras på Öland och läsa mer om projektet.